Tilsynsrapport for
AGATA – Nordsjællands Privathospital

​Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med de registrerede behandlere og deres kosmetiske behandlingssteder med det formål at kontrollere, at de grundlæggende krav til patientsikkerheden samt behandlinger lever op til en acceptabel standard.

Rapporten udarbejdes af Sundhedsstyrelsen efter et tilsynsbesøg hvori resultatet af besøget fremgår.

“Sundhedsstyrelsen har efter tilsynsbesøget den 20. januar 2015 samt vurdering af det efterfølgende modtagne materiale fra læge Abdul Tareen konkluderet, at behandlingsstedet opfylder målepunkterne.”​

tilsynsrapport logo

AGATA - Nordsjællands Privathospital
Tilbage
Ring
Book tid