Utilsigtet Hændelser

Utilsigtede hændelser kan opstå i forbindelse med en sundhedsfaglig virksomhed

​​En utilsigtede hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade for patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eks. øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

“Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet’.”​​

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Utilsigtede hændelser dækker derved både fejl hvor skaden afværges eller er indtruffet. Vi bruger utilsigtede hændelser til at forbedre kvalitet og procedurer således, at vi i fremtiden kan forebygge at sådanne hændelser sker igen.

​​Vil du rapportere en utilsigtet hændelse, så kan dette gøres på:

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse-som-patient-eller-paaroerende

Din sikkerhed og tilfredshed er vores højeste prioritet!

Alle vores speciallæger og sygeplejersker har høje kvalifikationer og kompetencer indenfor deres specialer. Vi sørger for at vi yder en service præget af høj kvalitet.

AGATA Privathospital har løbende inspektioner fra sundhedsstyrelsen og embedslægerne.

Tryghedsgaranti

​​Hos AGATA Privathospital tilbyder vi alle patienter en tryghedsgaranti der garanterer, at du får den bedste behandling hver gang. Vi kan netop tilbyde denne garanti fordi vi kender vores resultater igennem de sidste 13 år, hvor vi har haft en bemærkelsesværdig lav forekomst af komplikationer.

Vores garanti for din tryghed sørger for at du får:

 • Samme kirurg igennem hele forløbet
 • Højt kvalificeret speciallæger med mange års erfaring
 • Mulighed for overnatning på hospitalet efter fuldbedøvelse
 • Kontakt til kirurgen 24/7
 • Personligt pleje ved overnatning på hospitalet
 • Højt uddannet sundhedspersonale
 • Altid gratis opfølgende kontroller
 • Ingen merudgifter ved revision af et indgreb ved komplikationer

AGATA Privathospital er akkrediteret

Ydermere er AGATA Privathospital akkrediteret, hvilket vil sige godkendt, efter Den Danske Kvalitetsmodel(DDKM) som er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) uden anmærkninger.

Du kan finde vores rapport(er) HER.

​Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt kvalitetssystem, som er implementeret for at sikre og videreudvikle den gode kvalitet i det danske sundhedsvæsen. DDKM’s kvalitetsmodel skal sikre:

 • En høj patientsikkerhed og et sammenhængende patientforløb
 • Den samme høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig
 • Løbende læring og kvalitetsudvikling
 • Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet

Vores akkreditering er et bevis på, at vi lever op til de nationale krav for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.

AGATA - Nordsjællands Privathospital
Spørgsmål?
Ring
Book tid