AGATA Nordsjællands Privathospital ApS

Standardbetingelser for kirurgiske behandlinger

1. Booking og betaling

Kirurgiske behandlinger / Operationer er anset som at værende aftalt og booket når operationsaftalen er modtaget af / udleveret til patienten.

Det fulde beløb for operationen skal være betalt inden start af operationen og forefalder i 2 rater:

1. rate, som betales straks efter operationen bookes, svarende til 25% af det fulde beløb for operationen.

2. rate, som betales senest 2 uger før operationen finder sted, svarende til det resterende beløb for operationen.

I tilfælde af at der er mindre end 2 uger fra bookingstidspunktet til den planlagte operationsdag, forefalder begge rater samtidigt ved booking.

AGATA Privathospital ApS modtager:

Bankoverførsel – Vestjysk Bank konto nr. 7651-0001028136

Kortbetaling – Visa / Mastercard

Mobilepay – 656069

Kontant betaling – Vi modtager maksimalt en kontant betaling på 19.999kr, da det er ulovligt for virksomheder i Danmark at modtage beløb på 20.000kr eller derover, selvom der er tale om flere betalinger som er indbyrdes forbundne.

2. Aflysning og udskrivning

Kirurgiske behandlinger / operationer kan ikke aflyses eller flyttes af kunden senere end 4 uger før den planlagte operationsdato.

Ved aflysning af operationen inden 4 uger til planlagte operationsdato, tilbagebetales det betalte beløb.

Ved aflysning senere end 4 uger før den planlagte operationsdato tilfalder hele det for operationen eller behandlingen indbetalte beløb AGATA Privathospital ApS. Ved ønske om flytning af operationen (sygdom undtaget), opkræves et administrationsgebyr på 5.000kr.

Hvis en udsættelse af operationsdato skyldes sygdom hos kunden, vil AGATA Privathospital ApS tilbyde at flytte operationen til en anden dato, i det omfang det er muligt. AGATA Privathospital ApS kan kræve i forbindelse med sygdom, som en betingelse for at flytte operationen til en anden dato, at kræve at en lægeerklæring fra kundens egen læge.

AGATA Privathospital ApS forbeholder sig i alle situationer ret til at udskyde og aflyse en planlagt operation helt frem til operationstidspunktet.

Kunden kan ikke rejse krav mod AGATA Privathospital ApS for at flytte eller aflyse en planlagt operation eller behandling uanset årsag. Såfremt AGATA Privathospital ApS aflyser en operationen helt, uden at tilbyde en ny operation eller behandling på et andet tidspunkt, vil AGATA Privathospital ApS returnere det indbetalte beløb for operationen.

Kunden udskrives fra AGATA Privathospital ApS når udskrivelseskriterierne er opfyldt, dog tidligst som beskrevet i indkaldelse.

Møder kunden til operation og ikke opfylder de af AGATA Privathospital ApS udskrevne betingelser for operationen herunder faste, tørste, rygning og corona-test taget efter givne regler, pålægges kunden et gebyr op til 10.000 kr.

Covid-19 og aflysning

Forud for planlagte operation skal der foreligge en negativ PCR test som er mindre end 72 timer gammel. Hvis testen er positiv udsættes operationen uden beregning, som ved sygdom. Efter et corona sygdomsforløb (testet positiv) skal der gå mindst 7 uger fra din raskmeldning før du kan lægges i fuld narkose. De øvrige aflysnings-regler gælder hvis kunden ikke ønsker at lade sig blive corona testet i forbindelse med operationen.

3. Efterfølgende behandling inkluderet i prisen

Der inkluderes re-operation ved rettelse af et uopnået tilsigtet resultat inden for 12 måneder efter primær operation (dog ikke omkostninger ved fuld bedøvelse).

Der inkluderes kontrol ved betændelse eller komplikationer de første 12 mdr. efter operation og behandling af post operativ blødning.

4. Efterfølgende behandlinger ikke inkluderet i prisen

Omkostninger ved forlænget ophold eller behandlinger, der skyldes, at kunden har tilbageholdt medicin- eller sygdomsrelaterede oplysninger, eller at kunden ikke har overholdt krav om faste forud for en operation eller behandling, afholdelse fra indtagelse af medicin naturmedicin og rygning inden eller efter en operation eller behandling, eller krav om indtagelse af medicin, inden eller efter operationen.

Re-operation ved kapselstramning uanset tidspunkt for den indtrufne begivenhed.

Re-operation, hvis kunden er udeblevet fra tidligere aftalt kontrol eller har aflyst re-operation mindre end 21 dage før den aftalte re-operationsdag.

Re-operation, hvis kunden har tilbageholdt informationer om sygdom eller fået konstateret sygdom efter primær operation, der bevirker at AGATA Privathospital ApS ikke kan modtage kunden til operation, eller hvis kunden har haft større udsving i vægt eller ændringer i det opererede område der skyldes graviditet.

5. AGATA Privathospitals ansvar

Med hensyn til skader opstået i forbindelse med undersøgelse, operation eller behandling hos AGATA Privathospital ApS henvises til Patienterstatningen: http://pebl.dk/

I andre sager er AGATA Privathospital ApS erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om ansvarspådragende handlinger, dog jf. nedenfor.

AGATA Privathospital ApS kan ikke holdes ansvarlig for, at det tilsigtede resultat ikke opnås, hvis dette skyldes, at kunden ikke har overholdtAGATA Privathospital ApS’ anvisninger, herunder om brug af bandage, forbinding eller plaster efter operationen, eller såfremt kunden ikke er mødt til fastlagte kontroller herunder afsluttende kontrol.

AGATA Privathospital ApS kan ikke holdes ansvarlig for nedsat eller ændret følesans omkring det opererede område, eller for løs hud eller mindre ujævnheder efter fedtsugning.

AGATA Privathospital ApS kan ikke holdes ansvarlig for kundens egne omkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, medicinudgifter m.v. ved eventuel indlæggelse eller ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed.

Kunden accepterer, at AGATA Privathospital ApS’ ansvar i alle sager, bortset fra sager som behandles af Patienterstatningen efter den gældende lovgivning herfor, er begrænset til operationens pris, med et maksimum beløb på 100.000 DKK, hvorfor kunden er afskåret fra at gøre et større erstatningskrav gældende overfor AGATA Privathospital ApS.

6. Behandling af personoplysninger

I henhold til sundhedslovgivningen har AGATA Privathospital ApS pligt til at opbevare din journal i minimum 10 år fra sidste journalnotat. Du kan læse mere AGATA Privathospital ApS behandling af dine personoplysninger her.

Klar til forandring?

Start med en uforpligtende forundersøgelse

Del din betaling op

Lån op til 60.000 rentefrit
Låne-eksempel:
Kreditbeløb 35.000,- kr. Løbetid 44 måneder. Månedlig afdrag 899,- kr. Debitorrente 0%. ÅOP 5.91%.
Samlet kreditomkostninger: 3.906,- kr. Samlet beløb til tilbagebetaling 38.906,- kr.
I samarbejde med Resurs Bank tilbyder vi
Rentefrit lån til din operation
AGATA Privathospital tilbyde rnu i samarbejde med Resurs Bank rentefrit lån. Du kan derfor låne helt rentefrit op til 60.000 kr. og du bestemmer selv, hvor meget du vil afdrage med.
Hos AGATA Privathospital tilbyder vi dig i samarbejde med Sundhed+
En attraktiv betalings­ordning
der gør det muligt at dele betalingen for din behandling op i mindre bidder.
Edit Template
Edit Template
AGATA - Nordsjællands Privathospital